"robotiikka" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Asiakastiedottamisen automatisointi 

   Mällinen, Andreas (20.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Asiakaspalvelu vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestymiseen, sillä toimiva asiakaspalvelu voi tuoda yritykselle merkittävää kilpailuetua. Toimivan asiakaspalvelun kannalta yksi aikaa vievimmistä ja tärkeimmistä tehtävistä ...
  • Data collector for industrial sanding machines 

   Iltanen, Vesa (2019)
   Diplomityö
   The purpose of this thesis was to develop an IoT device for a company called Mirka Ltd. The IoT device is designed for data collection from sanding machine and sending data to the server for later analysis. The IoT device ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen kohdeyrityksen eri funktioissa 

   Juhala, Olli (17.11.2021)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä käsitellään ohjelmistorobotiikan tuomia mahdollisuuksia toimeksiantajan kohdeyksikössä. Työssä käydään läpi ohjelmistorobotiikan teoriaa ja vertaillaan kolmen kaupallisen RPA-toimittajan ohjelmistoja ...