Paluu julkaisuarkistoon

Vaasan yliopiston julkaisuarkisto Osuvan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkistoa ja on laadittu 1.9.2020. Selostetta on viimeksi päivitetty 7.3.2023.

www-osoite: https://osuva.uwasa.fi/

Digitaalinen julkaisuarkisto Osuva on Vaasan yliopiston julkaisuarkisto, joka on perustettu vuonna 2018. Arkisto sisältää aineistoa takautuvasti 1980-luvulta alkaen.

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaa Vaasan yliopisto, joka on itse arvioinut niiden saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on aineistoa, joka ei kuulu saavutettavuuslain piiriin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

Osuvaan on tallennettu vanhoissa tietokannoissa ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja.

23.9.2018 jälkeen julkaistujen tiedostojen saavutettavuuteen liittyvät puutteet eritellään alla.

Kandidaatintutkielmille, pro gradu -tutkielmille, diplomitöille ja lisensiaatintutkimuksille on Vaasan yliopistossa vuonna 2019 otettu käyttöön uudet kirjoitusohjeet ja kirjoituspohja, joita käyttämällä tiedosto on saavutettava. Vanhoissa kirjoitusohjeissa ei ole huomioitu saavutettavuutta, joten tiedostoissa voi olla puutteita.

Julkaisuissa toistuva puute:

Tiivistelmäsivujen taulukoista puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot, ja niiden lukujärjestys on virheellinen.

Muut usein toistuvat puutteet:

Väitöskirja- ja Vaasan yliopiston julkaisut -kokoelmiin tallennetaan painettuna julkaistuja, skannattuja ja OCR-tekstintunnistuksella käsiteltyjä julkaisuja. Näihin tiedostoihin liittyvät saavutettavuusongelmat ilmoitetaan kyseisen julkaisun tiivistelmäsivulla.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita:

Havaittava

Lomakkeiden ja kuvien saavutettavuudessa on puutteita.

Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastineita. Syöttölomakkeella joistain kentistä puuttuu nimilaput (label). Syöttölomake on vain kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Otsikkotasoissa ja rakenteessa on puutteita.

Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri.

Syöttölomakkeella virheilmoituksissa punaista väriä käytetään huomiokeinona, eivätkä lomakkeen painikkeiden värikontrastit ole riittävät. Syöttölomake on vain kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta. Sivun pääsisältö ei siksi ole apuvälineellä helposti saavutettavissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivujen otsikoissa on puutteita.

Kaikkien sivujen pääotsikko (title-elementti) ei ole informatiivinen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Sivustolla on paikoin linkkejä, jotka eivät ilman ympäröivää kontekstia ole täysin selkeitä ja kerro, minne linkki vie (esimerkiksi Katso lisää -linkkitekstit).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Ymmärrettävä

Kielimääritys puuttuu joiltain sivuilta.

Suomen- ja englanninkielisillä sivustoilla on joitain sivuja, joissa ei ole määritelty sivun kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty.

Joillain sivuilla on pääosin englanninkielisiä osuuksia, kuten julkaisujen otsikoita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Tee ilmoitus sähköpostilla

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000