OSUVA - Selaus tekijän "Jurvanen, Tuomo" mukaan

  • Tilintarkastajan riskinasetanta ja suunnittelupäätökset 

   Jurvanen, Tuomo (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää ensinnäkin, onko tilinpäätöksessä esiintyvän virheen luonteella vaikutusta tilintarkastajan suunnittelupäätöksiin ja toiseksi, minkä muuttujan vaihtelulla selitetään parhaiten yksittäisen ...