• Tilintarkastajan riskinasetanta ja suunnittelupäätökset 

      Jurvanen, Tuomo (2002)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tarkoituksena oli selvittää ensinnäkin, onko tilinpäätöksessä esiintyvän virheen luonteella vaikutusta tilintarkastajan suunnittelupäätöksiin ja toiseksi, minkä muuttujan vaihtelulla selitetään parhaiten yksittäisen ...