"käytettävyyden arviointi- ja testausmenetelmä" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Verkkopalvelun käytettävyyden testaus, case: Lippupalvelu Oy 

   Jauhiainen, Nina (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Käytettävyystestit ovat ainoa todellinen mittaustapa, jolla verkkopalvelun käytettävyys voidaan todeta. Käytettävyystesteillä saadaan paljon helppokäyttöisempiä verkkopalveluja, joka on selvä kilpailuetu verkossa toimiville ...