• Treenaavat kehot -- tutkimus kuluttajan motiiveista kuntourheilijana 

      Untamala, Inkeri (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia niitä motiiveja, jotka käynnistävät urheiluharrastuksen ja jotka saavat kuntourheilijan sitoutumaan harrastukseensa. Tutkielman tarkoitukseen pyritään neljän tavoitteen avulla. Ensimmäisenä ...