Selaus Oppiaineen mukaanInformaatiotekniikka

  • Sovellushankinnan kehittäminen organisaation IT-yksikössä 

   Rinne, Masi (2019)
   Diplomityö
   Tämän työn tavoitteena on tunnistaa toimenpiteitä, joilla kehitetään sovellushankintaa kohdeorganisaation IT-yksikössä. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan tuottavuuteen ja laatuun. Työn tuloksena syntyy kehitysehdotuksia, ...