OSUVA - Selaus tekijän "Saarenpää, Essi" mukaan

  • Toimitusjohtajan videokatsaus yrityksen imagon rakentajana 

   Saarenpää, Essi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sijoittajaviestintä vaikuttaa yrityksen imagoon, joka on kuluttajan käsitys yrityksestä. Yritykset rakentavat imagoaan julkaisemalla vuosikertomuksia ja niiden yhteydessä toimitusjohtajan katsauksia, joita on alettu julkaista ...