• Toimitusjohtajan videokatsaus yrityksen imagon rakentajana 

      Saarenpää, Essi (2018)
      Pro gradu - tutkielma 
      Sijoittajaviestintä vaikuttaa yrityksen imagoon, joka on kuluttajan käsitys yrityksestä. Yritykset rakentavat imagoaan julkaisemalla vuosikertomuksia ja niiden yhteydessä toimitusjohtajan katsauksia, joita on alettu julkaista ...