• SOX 404-raportoinnin vaikutus luotonantajien korkovaatimuksiin 

      Jaanu, Outi (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Yritysten taloudellisen raportoinnin luotettavuus on noussut merkittäväksi kriteeriksi luotonantajien arvioidessa yritystä ja tehdessä lainauspäätöstä. Julkaistujen tietojen laadukkuuden heiketessä luotonantajat pyrkivät ...