OSUVA - Selaus tekijän "Jaanu, Outi" mukaan

  • SOX 404-raportoinnin vaikutus luotonantajien korkovaatimuksiin 

   Jaanu, Outi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten taloudellisen raportoinnin luotettavuus on noussut merkittäväksi kriteeriksi luotonantajien arvioidessa yritystä ja tehdessä lainauspäätöstä. Julkaistujen tietojen laadukkuuden heiketessä luotonantajat pyrkivät ...