"vahingonkorvaus ja korjauskustannukset" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen suhde irtaimen kaupassa 

   Heinonen, Johanna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on havainnollistaa sitä, kuinka lähellä toisiaan hinnanalennus ja välittömiä vahinkoja koskeva vahingonkorvaus ovat. Hinnanalennuksen laskentamenetelmä on liian monimutkainen toimiakseen ...