• "Voiko palloa kalastaa?" Ratagolfsanaston- ja urheilun tutkimus 

      Bartley, Yvonne Mary-Anne (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Eftersom jag har två passioner i livet, den ena bangolf och den andra språk, så föll det sig naturligt att undersöka språket inom bangolfen. Syftet med denna avhandling har alltså först och främst varit att undersöka språket ...