• Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron muutoksen vaikutukset 

      Kähärä, Karri (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Rahapolitiikalla on ollut aina merkittävä vaikutus valtion talouden suorituskykyyn. Kiinnostus rahapolitiikkaa kohtaan on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla, mihin on vaikuttanut globaali talouskriisi vuonna 2007. Virhearviot ...