Selaus Oppiaineen mukaanTuotantotalous

  • 3D Simulation and Virtual Reality as Methods for Conceptualization, Designing and Visualization of an Automated Lithium-Ion Battery Factory 

   Tajudeen, Sulaymon (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   3D modeling and simulation have proven to be important methods when it comes to manufacturing process planning and conceptualization. With recent development in computer processing capabilities and Virtual Reality (later ...
  • 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen 

   Siljamäki, Tapio Antti Oskari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on hammaskipsimallien digitointiin kehitettävän 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen. Tuotteistamisella pyrittiin luomaan palvelulle selkeä ja houkutteleva toimintamalli, mikä mahdollistaisi kannattavan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 3D-tulostaminen 

   Lakkonen, Jukka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa perehdyttiin 3D-tulostamisen kehitykseen ja sen tarjoamiin mah-dollisuuksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa käsiteltiin myös 3D-tulostamisen mahdol-lisista vaikutuksista tuotantoketjuun ja tuotantoon. ...
  • A Feasibility Study of Azure Machine Learning for Sheet Metal Fabrication 

   Kwitek, Marek (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The research demonstrated that sheet metal fabrication machines can utilize machine learning to gain competitive advantage. With various possible applications of machine learning, it was decided to focus on the topic of ...
  • A Framework for Assessing the Social and Economic Impact of Sustainable Investments 

   Räikkönen, Minna; Kunttu, Susanna; Uusitalo, Teuvo; Takala, Josu; Shakeel, Shah Rukh; Tilabi, Sara; Forss, Teppo; Koivunen, Juha (De Gruyter Open, 03.07.2016)
   article
   Investments towards sustainable development are vital for the future and they must be carefully planned to deliver immediate and long-term benefits. Hence, the ability to communicate the forms of impact of sustainable ...
  • A Longitudinal study of organizational capability development process : rendering project portfolio management capability (PPMC) 

   Butt, Aurangzeab Farid (Vaasan yliopisto, 02 / 2018)
   Monografiaväitöskirja
   This dissertation analyzes the heterogeneous development paths of project portfolio management capability (PPMC). Earlier, modern literature has prioritized its focus on the performance-based classification of organizational ...
  • A SIMULATION MODEL FOR MAPPING CARBON DIOXIDE EMISSIONS TO DEVELOP A GREEN LOGISTICS SYSTEM 

   Chen, Yang (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The aim of this thesis is to develop a simulation tool that helps companies to track and re-evaluate the environmental impacts on their logistics systems. A discrete event based simulation model is used and developed in ...
  • A Study on Variables, Technology Facilitators and Measures of Value Co-creation for Management 

   Gopalan, Balaji (Vaasan yliopisto, 24.05.2019)
   Monografiaväitöskirja
   Value co-creation in this research is to comprehend what facilitates internal or external customers in pursuing creative, inclusive and intellectual interactions. This research consists of two studies. Study I seeks to ...
  • ABC-analyysi yrityksen työkaluna 

   Wilamo, Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu-työn teoriaosuus käsittelee varastonhallintaa ja materiaalinohjausta valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä, sen sovelluksia ja sovelluskohteita. Yrityksessä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABC-analyysin hyödyntäminen materiaaliohjauksessa 

   Haapasaari, Jutta (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu – tutkielman teoriaosuus käsittelee materiaaliohjausta ja varastonhallintaa valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä ja sen hyödyntämistä materiaaliohjauksessa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABCDE-XY- ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN 

   Järvimäki, Hannu (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää moniulotteisen nimikeluokittelun soveltumista Rautaruukki Oyj:n teräspalvelukeskusten raaka-aineiden materiaalinhallintaan. Kirjalli-suusosassa tarkastellaan materiaalienhallinnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Agile project management in engineering, procurement and construction projects: A case study of ABB Grid Integration Finland 

   Oja, Jonna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis is commissioned by ABB Grid Integrations Finland. The case organization was interested in finding out if agile project management (APM) and particularly the Scrum framework could improve the management of their ...
  • Agile Supply Demand Networks Approach to Optimize Inventory and Reduce Lead Time 

   Yuan, Li (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis work is application of the ASDN (Agile Supply Demand Networks) software to improvement toy logistics network. The researcher worked as a development engineer with ASDN software and tasks were design an example ...
  • Ajanvarausprosessin laadun kehittäminen Contact Centre X:ssä 

   Ulvila, Hanna-Maija (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää case -yrityksen ajanvarausprosessin laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä toiminnan laadun näkökulmasta ja tarkastella henkilöstöä laadun tekijänä. Tämän lisäksi tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alakulttuurit yrityksen toiminnassa – Case Suomen Ilmanvaihto ja Huoltopalvelut Oy 

   Hyökki, Ville (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia alakulttuureiden vaikutusta yrityksen toimintaan. Tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksena, jossa kohdeorganisaationa on suoramyyntiin keskittyvä yritys. Lähtötekijänä tutkimuksessa ...
  • Alihankinnan riskit Kiinassa 

   Ollinkoski, Pasi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tänä päivänä yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa keskittymällä ydinosaamiseensa ja ulkoistamalla sen ulkopuolelle jäävät toiminnot. Yritysten kansainvälistyessä alihankkijoiden valinta ulotetaan kotimaisista ...
  • Alihankintahintamallin valinta 

   Yrjänä, Martti (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alan alihankintasopimuksen hintamallin ja alihankintaa hankkivan startup-yrityksen taloudellisen aseman välisiä suhteita mallintaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alihankintaverkoston palvelustrategiat globaalissa toimintaympäristössä 

   Sauna-aho, Sinikka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Teollisuustuotteiden valmistuksessa on alihankintaverkostolla tärkeä osuus. Yritysten toiminnoista ne osuudet, jotka eivät kuulu yrityksen oman ydinosaamisen piiriin toteutetaan usein alihankkijoiden toimesta. Näin ...
  • Alumiinitoimialan analyysi 

   Koponen, Pasi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on analysoida alumiinitoimialan kehitystarpeita pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen osa koostuu toimiala-analyysistä, SWOT-analyysistä ja innovatiivisen ajattelun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • An active preventive maintenance approach of complex equipment based on a novel product-service system operation mode 

   Wang, Ning; Ren, Shan; Liu, Yang; Yang, Miying; Wang, Jin; Huisingh, Donald (Elsevier, 20.12.2020)
   article
   The product-service system (PSS) business model has received increasing attention in equipment maintenance studies, as it has the potential to provide high value-added services for equipment users and construct ethical ...