• A multi-level approach to e-HRM motives and consequences in an MNC: A Case Study X 

   Rentto, Olga (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The advancements in technology are changing the way human resources (HR) are man-aged. While electronic human resource management (e-HRM) is becoming increasingly popular among multinational corporations (MNC), the MNC ...
  • A Review of Talent Management in Finnis SMEs 

   Aro, Mikko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The attraction, development, and management of talents are among the most important centerpieces in organizations today. As a whole, talented employees are more often than not recognized as strategic assets as people are ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A STUDY ON MATCH AND MISS-MATCH OF SKILLS TO EXPLORE THE EXISTING GAPS BETWEEN BUSINESS SCHOOLS AND BUSINESS COMMUNITY 

   Acharya, Shekhar (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perpetually, business schools are considered to be the suppliers of skills demanded by business community. They, apparently, claim to be the one contributing to the progress of modern business community. Nevertheless, this ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ACHIEVING WORKFORCE AGILITY IN DYNAMIC ENVIRONMENTS 

   Kukunda-Onyait, Naomi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Continuous turbulence in the business environment fuelled by technological disruptions has led firms in a frantic search for sustainable competitive advantages as they attempt to stay relevant in a dynamic environment. ...
  • ACTIVITY THROUGHOUT THE ORGANIZATION FROM STRATEGY AS PRACTICE PERSPECTIVE 

   Saranpää, Iiris (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this study is to understand, if and how the daily activity within the case company reflects the written strategy it has. The literature of the study focuses on strategy as practice perspective, which enlarges ...
  • ADJUSTMENT OF WESTERN EXPATRIATES IN CHINA. THE SOCIAL CAPITAL PERSPECTIVE 

   Yang, Chen (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   The intent of the study is to get to know the adjustment mechanism of Western expatriates in China, particularly in the social capital perspective. The importance of social capitals of western expatriates in China are ...
  • Administrative perspective on the forms of internal mobility, Case: Outokumpu Technology 

   Syrjäkari, Salla (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Academic research on employee mobility concentrates strongly on expatriate assignments. However, when business becomes more global, mobility increases and new forms of employee mobility appear. Today, companies send assignees ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aika, valta ja vastuu - asiantuntijoiden esimiesten näkökulmia ajanhallintaan 

   Jumppanen, Aapo Iivari (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten asiantuntijoiden esimiehet kokevat ajankäyttönsä hallin-nan ja (työ)ajan kolmen keskeisen teeman ajan, vallan ja vastuun näkökulmista. Tutkimuksen aineisto koottiin ...
  • Aineeton palkitseminen kuntasektorilla ja sen vaikutus työmotivaatioon 

   Riihelä, Marjo (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen taustalla on sekä vallitseva taloudellinen tilanne että työvoimatilanne Suomessa. Seuraavien 10-15 vuoden aikana väestö ikääntyy Suomessa nopeammin kuin muissa EU-maissa, Italiaa lukuun ottamatta. Palkitsemis ...
  • Aineettoman pääoman mittarit innovaatioprosessissa 

   Heinilä, Antti (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu -tutkimus pyrkii kirjallisuuden sekä toimeksiantajaorganisaation kanssa käydyn kehittelyn avulla selventämään porttimallisen innovaatioprosessin eri vaiheissa esiintyvien menestystekijöiden mahdollisimman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Akateemisen yrittäjyyden esteet 

   Ilkankoski, Merja (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus kuuluu yrittäjyystutkimuksen alueelle. Tarkoituksena on selvittää, millaisia esteitä akateemisesti koulutetut henkilöt kokevat yrittäjäksi ryhtymiselleen sekä miten koulutustausta, sukupuoli ja ikä vaikuttavat ...
  • Akuisena suoritettujen liiketalous- ja johtamisopintoen tuomat hyödyt urakehitykseen 

   Uitto, Anna-Maija (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus selvittää, miten Vaasan yliopiston 1999-2000 järjestämään erikoismaisteriohjelmaan, EMA1, osallistuneet henkilöt ovat kokeneet aikuisena suoritettujen liiketoiminta- ja johtamisopintojen tuomat hyödyt ...
  • Alaisen odotukset esimiestä kohtaan. Esimies-alaissuhteen tarkastelua. 

   Huhta, Minna (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suuri osa leadership -kirjallisuudesta on aiemmin keskittynyt johtajaan ja johtajuuteen, alaisen jäädessä keskustelusta sivuun. Kuitenkin vuorovaikutus ja kommunikointitaidot ovat nousseet esille myös johtajuuskeskustelussa ...
  • Alaisten esimieheensä kohdistamat odotukset 

   Bodbacka, Paula Ilona (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Johtajia ja johtajuutta on leadership -tutkimuksen parissa käsitelty paljon, alaisten jäädessä sivurooliin. Tutkimuksessa esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutussuhdetta (LMX) tutkittiin alaisen näkökulmasta. Lisäksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alavuden kaupungin imago ulkopaikkakuntalaisten silmin 

   Niemi, Hanna (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kiristynyt kilpailutilanne, muutospaineet sekä kasvavat odotukset sidosryhmissä pakottavat julkisen sektorinkin panostamaan nykypäivänä imagon kiillotukseen. Tutkimukseni käsittelee organisaation imagoa ja erityisesti ...
  • Aligning purchasing portfolio strategies with customer-supplier relationships 

   Kurki, Tero (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The use of purchasing portfolios in strategic purchasing has been discussed largely since the introduction of the first model by Kraljic in 1983. Some studies suggest it to be the most used analysis tool in the purchasing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alihankintasuhteiden kehittäminen teknologiateollisuudessa. Case: Wärtsilä Ship Power. 

   Ojanen, Tuomas (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on analysoida konepajayhtiö Wärtsilä Oyj:n yksikön Wärtsilä Ship Powerin 14 toimittajasuhteen kehittyneisyyttä sekä kuvata niiden kehittämistä. Tutkimuksessa analysoidaan tarkemmin näistä ...
  • Alihankkija- ja tavarantoimittajasuhteiden analysointi ja kehittäminen - Case: Silver-Veneet Oy 

   Leppänen, Jani (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on analysoida yhden yrityksen kahdenvälisten suhteiden kehittyneisyyttä. Tutkielman tapausyritys on suomalainen alumiinivenevalmistaja Silver-Veneet Oy. Yrityksen kahdenvälisistä suhteista tarkasteluun ...
  • An empirical study: How female top managers in Finland has succeeded to break the Glass Ceiling? 

   Salomaa, Elena (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Gender equality in corporation world is more topical theme today than ever, since we are living in times of transition concerning age groups and societies. Even though there have been major changes regarding stereotypical ...
  • An Examination of the use of Data and Analytics in Talent Management in MNCs 

   Hietanen, Niina (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Talent management has for many years received considerable attention in human resource management (Alziari 2017). The role of analytics is also becoming more important in decision making and performance in many organizations ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.