• A combination of active buy-write strategies 

   Karjalainen, Tuomas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this study is to examine active buy-write strategies and whether a dynamic strike price strategy, a volatility risk premium estimation utilizing strategy and a combination of those active strategies can ...
  • Abnormal Long-Term Returns For The European Acquirers 

   Rosenberg, Henri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis aims to evaluate British and the German acquirer returns since the 80s. This thesis will solely focus on public acquirers and evaluate the success of a takeover by its long term buy and hold abnormal returns. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Accounting in networks: A case study of utilization of municipal solid waste incineration bottom ash for road construction material 

   Korpela, Sanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this master thesis is to research a waste-to-energy plant’s municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash and its’ utilization for a road construction material from the perspective of accounting in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alennetun arvonlisäverokannan soveltamisedellytykset liikuntapalveluiden myynnissä 

   Barakas, Katerina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus on tällä hetkellä ajankohtainen ja kes-kustelua herättävä aihe. Aiheen ajankohtaisuuteen on vaikuttanut etenkin Ve-rohallinnon julkaisema ohje liikuntapalveluiden arvonlisäverokannasta ...
  • Applicability of CAPM and Fama French Three-Factor Model: A Test From Vietnam Stock Market 

   Bach, Quoc Anh (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Capital Asset Pricing Model or CAPM being suggested and developed by Sharpe (1964), Lintner (1965) and Black (1972) is considered one of the functional contributions to Finance. This model believes that risk premium of all ...
  • Apteekin iän, koon, sijainnin, apteekin yhteydessä toimivan osakeyhtiön ja väestön määrän vaikutus apteekin kannattavuuteen 

   Kekkonen, Kati (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko apteekin iällä, koolla, sijainnilla, apteekin yhteydessä toimivalla osakeyhtiöllä ja väestön määrällä vaikutusta apteekkien kannattavuuteen. Teoriaosuudessa selvitetään, ...
  • Arvosijoittamisen tuottavuus Suomen osakemarkkinoilla – Yrityskoon vaikutus arvopreemioon 

   Isokääntä, Joona (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman taustalla on tehokkaiden markkinoiden hypoteesin pitävyys. Markkinoiden ollessa tehokkaat poissulkee se sijoittajan mahdollisuuden saada epänormaalejatuottoja osakemarkkinoilla. Arvosijoittaminen on kuitenkin ...
  • Asiakaskannattavuuslaskennan menetelmiä Suomessa toimivissa suurissa B2B-yrityksissä 

   Luukko, Anton (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma käsittelee asiakaskannattavuuslaskentaa, sen käyttöönottoa ja vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Tutkimusmenetelmänä toimii aikaisem-pien tutkimusten ja kirjallisuuden tarkastelu, sekä niiden pohjalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakasyrityksen toimialan vaikutus tilintarkastuspalkkioihin 

   Kurhela, Annika (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia, vaikuttaako asiakasyrityksen toimiala tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa asiakasyrityksen koon, kompleksisuuden ja riskisyyden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan hyväksyminen pienissä ja keskisuurissa suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä 

   Haanpää, Mia-Maria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on tutkia suomalaisten pienten ja keskisuurten tilintarkastusyhteisöjen asiakkaan hyväksymisprosessia ja sen aikana hyödynnettäviä riskienhallintakeinoja. Tutkielmassa asiakkaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ASSESSING THE CONFORMITY OF CRYPTOCURRENCY MARKET DATA WITH BENFORD’S LAW 

   Wist, Henrik (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   The cryptocurrency markets have experienced a drastic increase in trading volume and prices since the global realization of blockchain technologies’ potential in the mid-2017. The market capitalization of the cryptocurrency ...
  • Asunto-osakesijoittaminen Suomessa. Tarkastelussa Hämeenlinna, Joensuu, Rovaniemi ja Vaasa 

   Hepola, Hanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia asuntosijoittamista yleensä sekä asioita, jotka tekevät sijoitusasunnosta kannattavan. Työ on rajattu tutkimaan nimenomaan asunto-osakesijoittamista ja siihen on valittu neljä eri kaupunkia ...
  • Automata Engine for Generating Investment Strategies 

   Tšili, Lauri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This paper shows the process of generating financial automata via a novell automated system. Previous studies have argued that a generic financial automata generator would be difficult to develop. However, this paper ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Avoimet kirjat -periaatteen vaikutus toimittajatyytyväisyyteen - Kyselytutkimus kone- ja metalliteollisuuden toimittajayrityksille 

   Lehtovaara, Oskari (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kustannustieto on yksi yrityksen arkaluontoisimmista tiedoista ja se onkin yleisesti salattu yrityksen kolmansilta osapuolilta: asiakkailta ja toimittajilta. Teollisuusverkostojen kehittyminen on kuitenkin johtanut yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced scorecardin vaikutus organisaation suorituskykyyn kolmannella sektorilla 

   Kankaanpää, Maaria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Balanced scorecard -mittaristoa on perinteisesti pidetty yritysjohdon ohjausmenetelmänä, mutta se on toimiva työkalu myös kolmannella sektorilla. Järjestöt kokevat samanlaisia johtamisen haasteita kuin yrityksetkin ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel III -sääntelyn vaikutus suomalaispankkien toimintaan 

   Hyrsky, Ola (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien vakavaraisuus on synnyttänyt huolta viime vuosikymmenen lopulla alkaneen globaalin finanssikriisin jälkeen. Tästä syystä pankkien vakavaraisuussääntelyä on kuluneen vuosikymmenen aikana kiristetty. Tämän tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Benefits of Volatility Spread Trading on QQQ 

   Nummela, Markus (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study is focused on one particular option strategy, volatility spread trading strategy. There are a large number of academic studies done and evidence about the profitability of volatility spread trading and whether ...
  • Beta-kertoimen stabiilisuus pohjoismaisilla osakemarkkinoilla 

   Rytkönen, Kalle (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan pohjoismaalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden beta-kertoimien stabiilisuutta ajan suhteen. Beta-kertoimella kuvataan osakkeen systemaattista riskiä eli markkinariskiä. Jos beta-kertoimet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Betting Against Beta - Case OMX Helsinki 

   Paananen, Tomi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   One of the most famous theories in finance is the Capital Asset Pricing Model – a theory which is shown not to hold in empirical tests. The failure of the model and the abnormal performance of low-beta assets relative to ...
  • CEO Characteristics and Firm Performance 

   Lindeman, Tuomas (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   CEOs of large companies have a lot of power in the company-wide hierarchy and their actions are followed closely by the news media, financial analysts and private investors, for instance. For this reason, they are interesting ...