OSUVA - Selaus tekijän "Yli-Honkola, Markus" mukaan

  • Suomeen sijoittavien osake- ja vipurahastojen suorituskyky 1997-2000 

   Yli-Honkola, Markus (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoitus oli selvittää Suomeen sijoittavien osake- ja vipurahastojen suorituskykyä vuosina 1997-2000. Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli vipurahastojen sijoittuminen osakerahastoihin nähden. Empiirisessä ...