• Korot, inflaatio ja korkoero osaketuottojen indikaattoreina Suomessa 

      Wawerek, Heinz-Jürgen (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Perinteisten osakkeiden arvonmääritysmallien diskonttovaikutuksen perusteella korkojen ja osaketuottojen välisen suhteen tulisi olla negatiivinen eli korkojen laskiessa osaketuottojen tulisi nousta ja päinvastoin. Vähemmälle ...