OSUVA - Selaus tekijän "Wallius, Kristiina" mukaan

  • Tilusjärjestelyiden asiakaslähtöisyys 

   Wallius, Kristiina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkishallinnon muuttuessa joustavammaksi julkisten palveluiden laatuun ja sitä kautta myös asiakaslähtöisyyteen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Asiakaslähtöisyyttä on tutkittu julkisella sektorilla pääasiassa ...