OSUVA - Selaus tekijän "Wahlsten, Evelina" mukaan

  • Henkilöstökoulutuksen ulkoistaminen 

   Wahlsten, Evelina (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva jäsentämällä hajanaista henkilöstökoulutuksen ulkoistamista koskevaa kirjallisuutta. Tutkimusaineistoksi ovat valikoituneet tieteelliset artikkelit, katsaukset ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.