• Viraalimarkkinointi asiakassuhteen kehittäjänä - Case Questback 

      Vahevaara, Toni (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ja analysoida kuinka viraalimarkkinointi ja sen keinot näkyvät asiakassuhteen kehittämisessä B2B – liiketoiminnassa. Case yrityksenä työssä toimii alkujaan norjalainen teknologiayritys ...