• Valuuttakurssien ennustettavuus 

      Vaherjoki, Ilkka (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Valuuttakurssin ennusteita tarvitaan taloudellisessa päätöksenteossa. Siten mahdollisimman tarkat valuuttakurssien ennusteet ovat monelle taholle tärkeitä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan valuuttakurssien ennusteiden ...