OSUVA - Selaus tekijän "Vaattovaara, Matti" mukaan

  • Tulosinformaation julkistamisperusteet. (Lisensiaatintutkimus) 

   Vaattovaara, Matti (2015)
   Lisensiaatintyö
   Arvopaperimarkkinoilla tulosinformaatiolla on korostunut merkitys osakkeen arvon määrityksessä. Yhtiöille on asetettu arvopaperimarkkinalaissa velvollisuus julkistaa säännöllisesti toteutuneet tulostietonsa. Yhtiöt voivat ...
   Kokotekstiversiota ei saatavissa.
  • Tulosvaroituksen julkistamisvelvollisuus 

   Vaattovaara, Matti (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Arvopaperimarkkinoilla arvopaperin arvo määritellään usein käyttämällä tulevaisuudesta kertyvien kassavirtojen nykyarvoa. Sijoittajat pyrkivät ennakoimaan yhtiöiden tulevaa tulosta, jotta he osaisivat arvioida yhtiötä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.