OSUVA - Selaus tekijän "Vaattovaara, Kati" mukaan

  • Hyvä siirtohinnoittelun dokumentaatio – sisältö, laadintamenettely ja valvonta 

   Vaattovaara, Kati (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Siirtohinnoittelu on noussut yhdeksi merkittävimmäksi puheenaiheeksi kansainvälisessä vero-oikeudellisessa keskustelussa. Kansainvälisten konsernien sisäisten liiketoimien osuus maailmankaupasta on kasvanut jo huomattavaksi, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.