• Osakeyhtiön liiketoimintasiirto verotuksessa ja kirjanpidossa 

      Vaali, Henna (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Liiketoimintasiirto on yritysjärjestelykeino, jonka avulla yrityksen omistuksen ja toiminnan rakennetta voi muuttaa. Liiketoimintasiirrossa siirtävä yhtiö siirtää yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuuden vastaanottavalle ...