• Talouskasvu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 

      Vaahtoniemi, Saara (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksessa käsitellään Saharan eteläpuolisen Afrikan talouskasvuun vaikuttavia tekijöitä. Käsittelen erikseen pääomien, säästämisen, väestönkasvun, inhimillisen pääoman, kehitysavun, luonnonvarojen, infrastruktuurin, ...