OSUVA - Selaus tekijän "Vaahtoniemi, Saara" mukaan

  • Talouskasvu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 

   Vaahtoniemi, Saara (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa käsitellään Saharan eteläpuolisen Afrikan talouskasvuun vaikuttavia tekijöitä. Käsittelen erikseen pääomien, säästämisen, väestönkasvun, inhimillisen pääoman, kehitysavun, luonnonvarojen, infrastruktuurin, ...