OSUVA - Selaus tekijän "Ukkonen, Eveliina" mukaan

  • Joukkorahoitus ja sijoittajansuoja 

   Ukkonen, Eveliina (06.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Vuoden 2008 finanssikriisin ja digitalisaation myötä suosiotaan kasvattaneella joukkorahoituksella tarkoitetaan rahoituksen hankintaa, jossa yritys pyrkii hankkimaan toiminnalleen rahoitusta esittämällä julkisen sijoituspyynnön ...