OSUVA - Selaus tekijän "Ukkola, Satu" mukaan

  • Valmentava johtaminen terveydenhuollon lähiesimiestyössä 

   Ukkola, Satu (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Organisaatioiden menestyminen tänä päivänä ja tulevaisuudessa edellyttää jatkuvaa uudistumista, kehit-tymistä ja kehittämistä ja siinä on tärkeää varmistaa ja uudistaa jo olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.