• Yt-neuvotteluilmoitusten vaikutus yrityksen markkina-arvoon 

      Taittonen, Jenni (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Kansainvälistyvä ja jatkuvasti muuttuva kilpailuympäristö pakottaa yritykset tehostamaan toimintaansa ja miettimään uusia toiminnan ratkaisuja. Tästä johtuen henkilöstön vähentämiseen johtavat yt-neuvottelut ...