• Sähköisen laskuliikenteen palvelutuotantoprosessin kehittäminen 

      Tahkola, Ilkka (2009)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella dokumenttien hallintaa, sähköistä laskuliikennettä sekä niihin liittyviä palveluita. Päivittäin käsiteltävän tietomäärän yhä lisääntyessä on organisaatioissa kiinnostuttu hallinnoimaan ...