• Asiakas-palvelinrakenteen erilaiset verkkorajapinnat 

      Saari, Anna-Kaisa (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman aiheena oli asiakas-palvelinrakenteen erilaiset verkkorajapinnat. Suunniteltaessa sovelluksia asiakas-palvelinrakenne on rakenteena yleisesti käytetty, sillä sitä käyttäen saadaan toteutettava sovellus jaettua ...