OSUVA - Selaus tekijän "Saarelainen, Meri-Tuuli" mukaan

  • DIGITALISAATIO TERVEYDENHUOLLON TYÖN MUUTTAJANA: Case YTHS 

   Saarelainen, Meri-Tuuli (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Digitalisaatioon panostetaan tämän päivän terveydenhuollossa, ja sen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on luoda parempia ja luotettavampia palveluketjuja asiakkaille. Terveydenhuollon ammattilaisille tieto- ja viestintäteknologian ...