• DIGITALISAATIO TERVEYDENHUOLLON TYÖN MUUTTAJANA: Case YTHS 

      Saarelainen, Meri-Tuuli (2018)
      Pro gradu - tutkielma 
      Digitalisaatioon panostetaan tämän päivän terveydenhuollossa, ja sen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on luoda parempia ja luotettavampia palveluketjuja asiakkaille. Terveydenhuollon ammattilaisille tieto- ja viestintäteknologian ...