OSUVA - Selaus tekijän "Rahkala, Hannele Jaana Johanna" mukaan

  • Diskurssianalyysi hyvästä johtajuudesta 

   Rahkala, Hannele Jaana Johanna (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisista näkökulmista ihmisten johtajuudessa onnistumisesta kirjoitetaan valituissa mediateksteissä. Tutkimusongelman ratkaisun kautta etsitään haastateltavien johtajien puheissa ...