• Diskurssianalyysi hyvästä johtajuudesta 

      Rahkala, Hannele Jaana Johanna (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisista näkökulmista ihmisten johtajuudessa onnistumisesta kirjoitetaan valituissa mediateksteissä. Tutkimusongelman ratkaisun kautta etsitään haastateltavien johtajien puheissa ...