OSUVA - Selaus tekijän "Raatikainen, Olli" mukaan

  • Aktiivisen online-mainonnan mallintaminen 

   Raatikainen, Olli (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimusongelmana tutkimuksessa on ollut aktiivisen online-mainonnan mallintaminen. Mallintamisen tarkoituksena on ollut luoda viitekehysmalli, jonka pohjalta yrityksen tai yhteisön aktiivisen online-mainontaa voidaan ...
  • Aktiivisen online-mainonnan mallintaminen 

   Raatikainen, Olli (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimusongelmana tutkimuksessa on ollut aktiivisen online-mainonnan mallintaminen. Mallintamisen tarkoituksena on ollut luoda viitekehysmalli, jonka pohjalta yrityksen tai yhteisön aktiivista online-mainontaa voidaan ...
  • Five readers on the spot : a case study of readings of online news items 

   Katajamäki, Heli; Raatikainen, Olli (VAKKI ry, 2019)
   article
   The aim of this study is to discover how readers’ worldly knowledge (knowledge of the world through experiences and reading) influences their readings of online news. Readings refer in this study to readings on a practical ...