• Ristikkäiskauppa EU-maiden välillä 

      Raatikainen, Miikka (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      Suhteelliseen etuun pohjautuvien kaupankäynnin mallien mukaan maiden ulkomaankauppa perustuu sellaisiin tuotteisiin, joiden tuotannossa maa on suhteellisesti tehokkain. Tällöin tuotannontekijävarannot nousevat olennaisiksi ...