OSUVA - Selaus tekijän "Paananen, Auvo" mukaan

  • Immateriaalioikeuksien verokohtelusta 

   Paananen, Auvo (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työni lähtökohtana on ollut aineettomien oikeuksien eli niin sanottujen immateriaalioikeuksien kirjanpidollinen ja verotuksellinen käsittely. Olen myös käsitellyt immateriaalioikeuksia, jotka kuuluvat varallisuusoikeuksiin ...