OSUVA - Selaus tekijän "Paalanen, Kerstin" mukaan

  • Toimintolaskennan hyödyt budjetoinnissa 

   Paalanen, Kerstin (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää toimintolaskennan tuomia hyötyjä budjetoinnissa. Siksi haetaan toimintolaskennan ja toimintojohtamisen yhteyksiä budjetointiin. Lisäksi vertaillaan kyselyn avulla toimintolaskentaa ...