OSUVA - Selaus tekijän "Paakkanen, Eetu" mukaan

  • Kehitysavun antajan talouskasvun yhteys annettuun apuun 

   Paakkanen, Eetu (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu -työssä tutkitaan virallisen kehitysavun antajamaiden talouskasvun muutosten yhteyttä annettuihin apumääriin lyhyellä aikavälillä. Lisäksi tut-kielmassa pyritään antamaan kattava kuva virallisen kehitysavun ...