• Tilintarkastajan luottamus ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen 

      Nenonen, Marika (2010)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tilintarkastajat käyttävät työssään hyväkseen yhtiön sisäistä tarkastusta vastatakseen tilintarkastukselle asetettuihin kustannus- ja aikapaineisiin. Tilintarkastajat joutuvat näin ollen arvioimaan työssään sisäisen ...