• Die antike Frau als Gegenstand in intertextueller Bearbeitung 

      Nelimarkka, Marja-Liisa (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tässä työssä tutkin naisen asemaa antiikin Kreikan yhteiskunnassa. Aihealueena ovat myyttiset naishahmot Medea ja Kassandra ja vertailevana tutkimuskohteena Ifigeneia Goethen näkemyksen mukaan. Analyysin materiaali koostuu ...