• Ordförandes språkliga agerande på tvåspråkiga officiella möten 

      Naukkarinen, Mari (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on selvittää puheenjohtajan kielellisiä toimintatapoja kielenvälityksen näkökulmasta muodollisessa kaksikielisessä kokouksessa. Tutkimusaineistona tässä tapaustutkimuksessa käytän ...