• Ohjelmistotestaus ketterässä ohjelmistokehitysprosessissa 

      Nakkila, Esa (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman lähtötilanteena oli Ixonos Oyj:n Tietoliikenne-yksikön ketteriin menetelmiin kuuluvien Scrum ja XP metodeihin pohjautuva SW Design and Implementation – ohjelmistotuotantoprosessi, johon ei ollut määritelty vielä ...