OSUVA - Selaus tekijän "Maijala, Atte" mukaan

  • Sähköisen kaupankäynnin riskit ihmisten mielissä 

   Maijala, Atte (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkä takia kaikki ihmiset eivät ole kiin-nostuneita asioimaan verkkokaupassa. Tutkimuksessa selvitetään yleisimpiä käyttämät-tömyyden syitä ja sitä, onko esimerkiksi koulutuksella, ...