• Kohti elokuvakerronnan temporaalista fragmentaarisuutta 

      Maaninen, Tatu (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksessa käsitellään temporaalisen manipuloinnin, kuten takaumien, ennakoinnin, hitaan ja nopean kerronnan sekä toiston tekniikoita fiktioelokuvan rakenteessa. Eloku-vakerronnan vapaata ajallisuutta kutsun tutkimuksessani ...