OSUVA - Selaus tekijän "Luomala, Anu" mukaan

  • Tuotekehitys ja prosessimallit yritysten käytössä 

   Luomala, Anu (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tuotekehitys on nykypäivänä yhä tärkeämpi osa yrityksien toimintaa. Se on tärkeä osa menestystä ja se on kilpailuvaltti markkinoilla. Hyvän tuotekehityksen avulla yritys voi menestyä ja erottua edukseen kilpailijoistaan. Tämän ...