OSUVA - Selaus tekijän "Luoma-aho, Ville" mukaan

  • Tilintarkastuksen odotuskuilututkimus sijoittajista 

   Luoma-aho, Ville (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli analysoida, onko tilintarkastuskertomuksen muodolla vaikutusta sijoittajien näkemyksiin tilintarkastuksesta. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin, onko löydettävissä vaihteluja saaduissa vastauksissa ...