OSUVA - Selaus tekijän "Luoma, Miika" mukaan

  • Yritysblogin kriittiset menestystekijät 

   Luoma, Miika (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on konstruoida malli yritysblogin kriittisimmistä menestystekijöistä. Yritysblogilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yrityksen viestintästrategiaan kuuluvaa yrityksen nimissä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.