OSUVA - Selaus tekijän "Luoma, Jukka" mukaan

  • Paperittoman kirjanpidon tilintarkastus 

   Luoma, Jukka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Paperittomasta toimistosta on puhuttu jo usean vuoden ajan. Kirjanpidossa paperitto-muus nousi voimakkaammin esiin vuonna 1997 toteutetun kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä. Kirjanpitolain uudistusta seurasi kauppa– ja ...