• Informaation suojaaminen liikeneuvotteluissa (lisensiaatintutkimus) 

   Kaasalainen, Minna (2008)
   Lisensiaatintyö
   Tutkimuskohteena on informaation suojaaminen liikeneuvotteluissa. Tutkimuksen lähtökohta on, että liikeneuvottelut ovat kommunikointia. Kommunikointi puolestaan tarkoittaa, että neuvotteluissa on luovutettava informaatiota. ...
  • Neuvotteluissa luovutettavan informaation suojaaminen 

   Kaasalainen, Minna (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan salassapitosopimuksia tiedon suojaamisen välineenä yritysten välisissä liikesuhteissa. Erityistarkastelussa on neuvotteluvaihetta koskevat salassapitosopimukset, jolloin salassapitosopimus voidaan ...