OSUVA - Selaus tekijän "Jussila, Mikaela" mukaan

  • Valokuvan suhde todellisuuteen digitaaliajassa 

   Jussila, Mikaela (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työssä syvennytään valokuvan ja todellisuuden suhteeseen, siihen, mikä suhde valokuvalla on ollut todellisuuteen, mikä se on nyt sekä siihen, onko tämä suhde muuttunut digitaalisen kuvakäsittelytekniikan myötä. Työssä ...