• Valokuvan suhde todellisuuteen digitaaliajassa 

      Jussila, Mikaela (2002)
      Pro gradu - tutkielma 
      Työssä syvennytään valokuvan ja todellisuuden suhteeseen, siihen, mikä suhde valokuvalla on ollut todellisuuteen, mikä se on nyt sekä siihen, onko tämä suhde muuttunut digitaalisen kuvakäsittelytekniikan myötä. Työssä ...