• Testamentin verosuunnittelu 

      Jussila, Liisa (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Perintöverotus on vanha veromuoto ja se tulee monelle ajankohtaiseksi jossain elämän vaiheessa, kun joku läheisistä kuolee. Tilanteen raskautta voi lisätä vielä perintöverotukseen liittyvät odottamattomat seuraukset. ...