OSUVA - Selaus tekijän "Jussila, Kirsi" mukaan

  • Lennol Oy:n sisustustuotteiden jakelukanavien toimivuuden arviointi 

   Jussila, Kirsi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jakelukanavaratkaisut ovat nousseet nykypäivän yrityksille yhä tärkeämmäksi erottautumiskeinoksi muista saman alan yrityksistä. Toimivan jakelukanavan myötä yrityksen on mahdollista saada haluttua näkyvyyttä ja samalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.